Biogazownie rolnicze. Biogaz. Schemat biogazowni. Elektrownia biomasy.

Substraty do produkcji biogazu

Do produkcji biogazu w biogazowniach wykorzystywana jest różnego rodzaju biomasa. Aby jej wykorzystanie mogło być ekonomicznie uzasadnione, musi ona spełniać szereg warunków. Oto niektóre z nich:
  • Stosunkowo szybki przebieg biodegradacji - zdrewniałe części roślin, kości, pióra itp. nie nadają się do wykorzystania w biogazowniach
  • Znacząca produkcja biogazu
  • Odległość transportu biomasy do biogazowni powinna być jak najmniejsza
  • Dostępność substratu przez cały rok lub możliwość jego przechowania

Tylko niektóre rodzaje biomasy mogą fermentować samodzielnie, wiele potrzebuje znaczącego dodatku substratów podtrzymujących proces lub bilansujących równowagę biochemiczną procesu. Właściwa kompozycja substratów, opracowana przez doświadczonego technologa, a w bardziej skomplikowanych przypadkach również w oparciu o specjalistyczne badania laboratoryjne, warunkuje stabilną i optymalną produkcję biogazu oraz umożliwia właściwą pracę biogazowni przez wiele lat.

Na podstawie danych od Państwa, zawierających informację o rodzaju substratu, jego ilości, zawartości suchej masy i suchej masy organicznej, nasi eksperci opracują propozycję optymalnego składu substratów dla Państwa biogazowni oraz określą ilość biogazu i energii możliwą do wyprodukowania z ich użyciem.

Substraty wykorzystywane w biogazowniach:
  • Odchody zwierzęce
  • Biomasa roślinna
  • Odpady z przemysłu spożywczego

Orientacyjne wartości produkcji biogazu z 1 tony suchej masy organicznej przedstawiają wykresy:www.ces.com.pl www.upsces.pl

Biogazowania rolnicza. Schemat biogazowni. Elektrownia biomasy.