OZE,odnawialne źródła energii, oźe źródła energii odnawialnej.

Rynek certyfikatów

Biogazownia wyposażona w moduł kogeneracyjny produkuje w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło z odnawialnego źródła. Obecny system wsparcia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz z układów kogeneracyjnych oparty jest o system świadectw pochodzenia. Prawa majątkowe do tych świadectw, zwane certyfikatami, mogą być sprzedawane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii (www.tge.pl). Zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym (Dz.U. 54 poz. 348 z 1997r. z późniejszymi zmianami) dla energii produkowanej w biogazowni istnieje możliwość uzyskania świadectw pochodzenia energii z odnawialnego źródła, jakim jest biogaz, energii wytworzonej w kogeneracji, lub świadectwo wytworzenia gazu w biogazowni i wprowadzenia go do sieci gazowej.

Notowania wartości poszczególnych certyfikatów publikowane są na stronach Towarowej Giełdy Energii.

ZIELONE CERTYFIKATY
Certyfikaty pochodzenia energii z odnawialnego źródła (zielone certyfikaty) przysługują do całości energii elektrycznej wyprodukowanej w biogazowni. Również do tej części, którą biogazownia wykorzystuje na własne potrzeby (np. do napędzania mieszadeł i pomp).

ŻÓŁTE CERTYFIKATY
Certyfikaty pochodzenia energii z kogeneracji (żółte certyfikaty) przysługują do energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu z ciepłem z paliw gazowych.

FIOLETOWE CERTYFIKATY
Energię wyprodukowaną w skojarzeniu z paliwa, jakim jest biogaz wyróżniono osobnym, fioletowym certyfikatem. Obecnie dla tej samej energii można uzyskać zarówno certyfikaty zielone, jak i żółte / fioletowe.

CZERWONE CERTYFIKATY
Dla energii produkowanej w kogeneracji z paliw stałych przysługują certyfikaty czerwone.

BRĄZOWE CERTYFIKATY
Certyfikaty potwierdzające wyprodukowanie gazu w biogazowni i wprowadzenie go do sieci gazowej potocznie nazywane są brązowymi. Nie można uzyskać jednocześnie certyfikatów zielonych i brązowych dla tego samego biogazu.

W przypadku sprzedaży całej nadwyżki energii elektrycznej do Zakładu Energetycznego wszystkie prawa majątkowe mogą być sprzedane. Natomiast, jeśli właściciel biogazowni sprzedaje prąd końcowemu odbiorcy, wówczas, podobnie jak każdy inny zakład energetyczny, musi przedstawić do umorzenia określoną ilość poszczególnych certyfikatów zgodnie z zapisami Prawa Energetycznego.

Więcej informacji:
www.ure.gov.pl
www.tge.plwww.ces.com.pl www.upsces.pl

Źródła energii odnawialnej. Odnawialne źródła energii OZE.