Kontakt

Biogazownie Polskie Sp. z o.o. i Wspólnicy S.k.
32-003 Podłęże 676


centrala +48/ 12 269 00 11
fax +48/ 12 267 37 28
biuro@biogazownie.pl

KRS: 0000256946
NIP: 679-288-90-20
REGON: 120253024


Specjalista ds. biogazowni
dr Katarzyna Gowin
tel.: 0048/12/261 05 72
kgowin@biogazownie.pl
www.ces.com.pl www.upsces.pl