Biogazownia rolnicza. Biogazownie rolnicze.

Oferta

Nasza oferta obejmuje m.in.:
  • Oszacowanie możliwości produkcji biogazu dla dostępnych substratów służących jako wsad dla pracy biogazowni
  • Opracowanie analiz ekonomicznych, studiów wykonalności, raportów/ocen oddziaływania na środowisko, koncepcji technologicznych i in.
  • Konsultacje terenowych lokalizacji inwestycji
  • Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych o warunki przyłączenia do sieci do Zakładu Energetycznego oraz o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
  • Współpracę w zakresie montażu finansowego
  • Przygotowywanie dokumentacji projektowej, uzgodnień i wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę biogazowni
  • Budowę kompletnych biogazowni
  • Uruchomienie technologiczne wraz ze szkoleniem obsługi
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Projektowanie rozbudowy oraz modernizację starszych obiektów

Oferujemy współpracę w zakresie realizacji "pod klucz"

W swoim działaniu nie ograniczamy się do standardowych rozwiązań, ale każdorazowo podejmujemy wyzwanie, jakim jest opracowanie indywidualnego rozwiązania, spełniającego oczekiwania Inwestora.

Wciąż podnosimy jakość oferowanych usług. Dla naszych Klientów wybieramy najlepszych producentów i najwyższej jakości urządzenia. Nasza zasada to zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych, zgodnych z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, charakteryzujących się oszczędnością w nakładach inwestycyjnych oraz w późniejszych kosztach eksploatacji obiektów, wraz z niezawodnym działaniem wielu systemów. Szczególną uwagę poświęcamy kwestiom związanym z ochroną środowiska i komfortem osób mieszkających w pobliżu.

Z naszymi Klientami współpracujemy na zasadach partnerstwa. Uwzględniając jego potrzeby, dajemy mu wsparcie w wyborze rozwiązania, gwarantującego mu maksymalną korzyść.www.ces.com.pl www.upsces.pl

Biogazownie rolnicze, biogazownia rolnicza, biogaz, odnawialne źródła energii.