Schemat biogazowni. Biogaz. Biogas.

Sposoby wykorzystania biogazu

Agregat kogeneracyjny

Obecnie najbardziej ekonomiczną metodą wykorzystania biogazu jest skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła w agregatach kogeneracyjnych (CHP ? ang. Combined Heat and Power). Są to urządzenia zbudowane na bazie silnika iskrowego i prądnicy, wyposażone w wymienniki ciepła pozwalające na jego odbiór z układu mieszania paliwa gazowego z powietrzem, chłodzenia silnika oraz układu wydechowego.

W biogazowni energia produkowana jest w sposób ciągły (24 godziny na dobę, 365 dni w roku). Prąd może być wykorzystany zarówno na własne potrzeby właściciela biogazowni, odsprzedany pobliskim odbiorcom jak również wprowadzony do sieci Zakładu Energetycznego. Energia otrzymana z biogazu jest energią wyprodukowaną z odnawialnego źródła, dlatego Zakład Energetyczny ma obowiązek odkupienia jej od wytwórcy (Ustawa Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997. z późniejszymi zmianami). Ponadto do całości wyprodukowanej energii przysługują certyfikaty pochodzenia energii z odnawialnego źródła (tzw. "zielone certyfikaty"), stanowiące prawa majątkowe, które można sprzedawać za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.


Produkcja ciepła

Produkcji prądu w urządzeniach kogeneracyjnych towarzyszy wytwarzanie ciepła. Standartowo jest ono odbierane w postaci ciepłej wody o parametrach70/90oC, jednak istnieje również możliwość pozyskania ciepłej wody lub pary o wyższych parametrach. Ciepło produkowane w biogazowni może być wykorzystane do celów grzewczych, suszarniczych, technologicznych itp. Z powodu dużych strat ciepła podczas przesyłu oraz wysokich kosztów budowy ciepłociągu, odbiorcy powinni być zlokalizowani w pobliżu miejsca jego wytworzenia. Osiągnąć można to poprzez odpowiedni wybór lokalizacji biogazowni lub posadowienie modułu kogeneracyjnego w sąsiedztwie odbiorców ciepła i doprowadzenie biogazu rurociągiem. Odległość, na którą można transportować biogaz jest wyznaczana przez względy ekonomiczne (koszt rurociągu) oraz lokalne uwarunkowania.


Produkcja chłodu

Jak dotąd mało znanym, a ciekawym sposobem wykorzystania ciepła jest produkcja... chłodu. Służą do tego celu tzw. chillery absorpcyjne. Za ich pomocą można wytwarzać wodę lodową o temperaturze ok. 5 ? 7oC. Otrzymany chłód można wykorzystać w klimatyzacji, chłodnictwie itp.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła uprawnia do uzyskania certyfikatów pochodzenia energii z kogeneracji (tzw. "żółte certyfikaty"). Podobnie jak w przypadku świadectw pochodzenia energii z odnawialnego źródła, można sprzedawać je za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

Istotną kwestią w wyborze technologii produkcji biogazu jest własne zapotrzebowanie biogazowni na energię elektryczną i ciepło. Wpływ na to zapotrzebowanie ma zarówno rodzaj substratów, jakie wykorzystywane są do produkcji biogazu oraz ewentualna konieczność ich wstępnej obróbki, jak i technologia zaproponowana przez projektanta. Biogazownie Polskie dokładają starań, aby projektowane i budowane przez nie biogazownie były energooszczędne. Od wstępnej koncepcji, przez etap projektowania, dobór urządzeń, sterowanie aż po optymalizację pracy w okresie eksploatacji nasi inżynierowie dokładają starań, aby własne zapotrzebowanie energetyczne było jak najmniejsze. Zazwyczaj projektowane i budowane przez nas biogazownie zużywają kilka procent produkowanej w nich energii elektrycznej oraz kilkanaście procent ciepła.www.ces.com.pl www.upsces.pl

Schemat biogazowni. Schemat instalacji. Biomasa.